Prečo investovať do „fyzického“ zlata.

Kategória: Zlato

1) Zlato vždy bolo a vždy aj zostane najlegendárnejším vzácnym kovom na svete.

2) Zlato bude vždy žiadané a dopyt bude stúpať.

3) Zlato je investíciou stabilnou voči inflácii.

4) Na rozdiel od peňažných mien, akcií a cenných papierov nestratí zlato nikdy svoju vnútornú hodnotu.

5) Zlato si zachová svoju hodnotu napriek politickým a sociálnym prevratom, vojnám a prírodným katastrofám.

6) Hmatateľná a likvidná majetková položka. Zlato je jedinou skutočnou medzinárodnou menou.

7) Reálne (fyzické) zlato je najbezpečnejšia cesta ako investovať do zlata.

8) Zlato by malo byť časťou každého optimálne diverzifikovaného potrfólia.

9) Žiadna iná investícia nemá silu zlata, ktorá by zabezpečila majetok.

Vytvorené : 19.05 2015 | Autor : zlato-istota
All rights reserved © 2015 zlato-istota.sk | created by Raptor Studio