Väčšina ľudí podceňuje množstvo peňazí, ktoré bude na dôchodku potrebovať.

Kategória: Zlato

Až 78 percent z respondentov prieskumu nemalo žiadnu predstavu o tom, koľko budú potrebovať na prežitie po odchode na dôchodok. Dospela k tomu štúdia spoločnosti Vere Group, ktorá robila prieskum medzi jej klientami z Veľkej Británie, USA, Južnej Afriky, Austrálie, Hong Kongu a Spojených arabských emirátov. Keď respondentom následne urobil odhad budúcich potrieb finančný poradca, boli šokovaní.

Šéf spoločnosti Vere Group, Nigel Gren však uznáva, že „v posledných rokoch si pracujúci začínajú potrebu zabezpečenia sa na penziu uvedomovať viac. Je už jasné, že vlády sa nebudú môcť o ľudí postarať tak, ako tomu bolo pri predchádzajúcich generáciách.“

Dôvodom je podľa neho starnúca populácia, menej pracujúcich a podstatný nárast nákladov na život, zdravotnú či sociálnu starostlivosť. V dôsledku toho sú penzijné systémy podstatne menej štedré a „ľudia, ktorí žijú dlhšie, si musia na dôchodok nasporiť podstatne viac.“ Sporenie a odkladanie si na dôchodok je tak otázkou osobnej zodpovednosti. So sporením treba začať čím skôr.

Výpočet cieľovej dôchodkovej sumy

Problémom však zostáva to, koľko si odkladať. Existuje na to množstvo názorov a výpočtov. Americká spoločnosť Fidelity Investments napríklad zostavila vzorec, ktorý zohľadňuje štyri parametre: 1. ročnú mieru úspor, 2. cieľovú nasporenú sumu, 3. mieru náhrady mzdy na dôchodku a 4. mieru udržateľného pravidelného výberu.

Tieto faktory sú navzájom prepojené. Napríklad, keď chcete odísť do dôchodku skôr, vaša miera úspor a cieľová budú musieť vzrásť. A naopak.

Fidelity odporúča začať si sporiť vo veku 25 rokov a každoročne si odkladať sumu vo výške 15 percent ročného príjmu. Táto suma by mala postačovať v prípade, ak plánujete prestať pracovať v 67 rokoch, chcete na dôchodku míňať rovnako ako počas pracovného života, a viac ako polovicu vašich úspor priemerne ste počas života investovali do akcií.  

Vaša individuálna situácia však môže byť odlišná. Môžete si začať šetriť neskôr, odkladať si menej, naplánovať si odchod na penziu na iný vek, alebo chcieť míňať na penzii viac alebo menej, ako počas aktívneho života. Parametre, ktoré vstupujú do dôchodkovej rovnice sú štyri.

Počas sporenia vždy treba počítať s tým, že situácia sa môže v budúcnosti zmeniť, či už k lepšiemu, alebo k horšiemu. Pravidlo, čím skôr si začať odkladať, tým lepšie, však platí stále.

Pozrime sa teraz na to, ako ovplyvňuje celkovú nasporenú sumu plánovaný vek odchodu do dôchodku, a ako plánovaných životný štýl:

1. Vek odchodu do dôchodku

Platí, že čím neskôr odídete do penzie, tým menej vám stačí priebežne si šetriť. Podľa prepočtov spoločnosti Fidelity Investments by mala byť vaša cieľová suma pri odchode do dôchodku vo veku 70 rokov vo výške osem násobku ročnej mzdy a to za predpokladu, že si chcete udržať svoj životný štandard.

Ak chcete začať oddychovať skôr malo by byť toto číslo vyššie, napríklad vo veku 65 rokov odporúča spoločnosť mať odložený 12 násobok ročného príjmu. Platí, že čím dlhšie budete pracovať, tým ľahšie sa budete vedieť k cieľovej sume dopracovať.

Naplánovať si vek odchodu do dôchodku je však jednoduché na papieri. V skutočnosti vám môže čiaru cez plány urobiť zdravotný stav, alebo schopnosť udržať si zamestnanie. To sú veci, ktoré sú viac, či menej mimo kontroly človeka. Treba preto vždy rátať s horším variantom.

2. Životný štandard dôchodcu

Ste ochotní sa v dôchodkovom veku uskromniť? Bude vám stačiť uspokojovať si len základné potreby, alebo naopak chcete viac cestovať, a užívať si život? Už počas pracovného života si človek väčšinou robí plány, ako by chcel prežiť svoju penziu. Akokoľvek sa rozhodne, mal by tomu počas života prispôsobiť sumu, ktorú si pravidelne odkladá.

Ak napríklad počítate s tým, že už nebudete musieť splácať hypotéku, alebo živiť potomstvo, stačí vám nižší mesačný rozpočet ako predtým. Ak si celý život odriekate a odvádzate 110 percentný pracovný výkon, bude pre vás dôchodkový vek pravdepodobne obdobím plnenia si nesplenených snov. Môžete navštevovať rôzne kurzy, chodiť na drahé večere, či dovolenky. Musíte na to však myslieť už počas dlhých pracovných rokov.

Cieľovú sumu dôchodkových úspor, ku ktorej sa výpočtom dopracujete, treba rozložiť na drobné a stanoviť si i priebežné sumy, ktoré treba mať našetrené v jednotlivých životných etapách. Ako pri všetkom, pri úsporách zvlášť platí, že konečný cieľ je stavebnicou zloženou z drobných krokov a úspechov.

Jedna vec je odkladať si, rozhoduje ale i úspešnosť investícií. Toto je samostatná kapitola, no Fidelity Investments ponúka jednoduchú radu: ak máte menej ako 40, investujte agresívne a dynamicky, teda najmä do akcií. Ak ste tento vek už prekročili, rozkladajte svoje investície. Čím širšie sa rozkročíte, tým pevnejšie budete stáť.

Potreba individuálnych úspor na dôchodok je na Slovensku stále viac aktuálna. Potvrdzujú ju slabé priebežné čísla z druhého piliera, a aj deficit Sociálnej poisťovne, ktorý už čoskoro donúti štátne penzie osekať.

http://www.investujeme.sk/vacsina-ludi-podcenuje-mnozstvo-penazi-ktore-bude-na-dochodku-potrebovat/

Vytvorené : 11.07 2016 | Autor : zlato-istota
All rights reserved © 2015 zlato-istota.sk | created by Raptor Studio