Záporné sazby jsou neduhem, který ohrožuje celou EU.

Kategória: Zlato

Willem Buiter a Ebrahim Rahbari ze Citigroup popisují záporné úrokové sazby jako "prosakující nákazu" pro obchodní modely největších finančních institucí po celém světě, která může ohrozit jejich životaschopnost. Zejména pro fondy peněžního trhu, které jsou dlouhodobě považovány za bezpečnou investici, platí, že v dlouhodobém horizontu nejsou schopné vydělávat.

"Hlavním ukazatelem životaschopnosti je ziskovost, ale může být vnímána také jako platební schopnost, respektive solventnost," míní experti, kteří varují, že záporné sazby mohou mít vliv na ziskovost institucí, ale také na schopnost vyplácet penze nebo pojištění u penzijních fondů a pojišťoven. Rovněž banky, které vydělávají na rozdílu mezi sazbami u půjčených a poskytnutých peněz, případně na rozdílech mezi výnosy z investic a náklady, mohou být zápornými sazbami dlouhodobě citelně ovlivněny.

Důchodci mají problém

"Skutečnými oběťmi nízkých, nebo dokonce negativních sazeb nakonec budou důchodci a ti, kteří nejsou schopni se uplatnit na pracovním trhu. Tito lidé žijí ze svých úspor, naspořených penzí nebo důchodových schémat sociálního zabezpečení, která jsou v mnoha vyspělých zemích poněkud zastaralá. Nejde ani tak o udržitelnost těchto schémat, ale o mnohem nižší životní standard, než jaký lidé původně očekávali, v horším případě doslova o chudobu. Taková situace se po určité době samozřejmě může stát sociálně i politicky neudržitelnou," míní Citigroup.

Gregory Marks ze Citi FX tvrdí, že záporné úrokové sazby jsou něco podobného, jako kdyby "doktoři prováděli experimentální léčbu na každém pacientovi, který projde dveřmi ambulance".

Banky na tom nejsou lépe

Citigroup samozřejmě není jedinou institucí, která brojí proti záporným sazbám. Deutsche Bank vnímá udržování záporných sazeb Evropskou centrální bankou jako hrozbu pro celou Evropskou unii a Commerzbank uvažuje o tom, že všechny své prostředky uložené u ECB fyzicky přesune do svých trezorů, aby se vyhnula placení poplatků vyplývajících z negativních sazeb.

Bankám se samozřejmě není co divit, když přišly o poměrně snadné výdělky na bezrizikových úrokových sazbách a musejí se snažit, aby neskončily ve ztrátách. V konečném důsledku si ale za tuto situaci mohou samy, a není se proto ani co divit, že jim klienti jejich pláč zrovna "nežerou". Záporné úrokové sazby pravděpodobně nejsou ideálním prostředím ve finančním světě, ale na druhou stranu se nyní může ukázat schopnost finančních institucí dosahovat zisků bez toho, aby jim je centrální banky nabízely na podnosu.

Je zajímavé číst komentáře lidí z bank a investičních společností o tom, že bez rizika se investor dnes zajímavého zisku nedočká. Možná by naopak bylo zajímavé sledovat, jak oni sami půjdou investorům příkladem. Za podobnou přidanou hodnotu by si možná nakonec své přemrštěné odměny zasloužili.

Zdroj: Citigroup

http://www.investicniweb.cz/2016/6/29/zaporne-sazby-jsou-nakazou-ktera-ohrozuje-celou-eu-alespon-podle-bank/

 

Vytvorené : 11.07 2016 | Autor : zlato-istota
All rights reserved © 2015 zlato-istota.sk | created by Raptor Studio