Bezpečnosť

Exkluzívny bankový  účet krytý ZLATOM, s maximálnou bezpečnosťou :

  • kontrolovaný Národnou bankou Rakúska
  • kontrolovaný Rakúskym úradom pre dohľad nad finančným trhom
  • kontrolovaný Rakúskym burzovým dohľadom
  • kontrolovaný Medzinárodnou audítorskou kanceláriou

ISTOTA, SERIÓZNOSŤ, STABILITA, DISKRÉTNOSŤ, IMIDŽ, REŠPEKT, ÚCTA.

Banka vznikla v roku 1981. Je to trezorová banka, zaoberá sa správou majetku.
Banka kladie najvyšší dôraz na istotu a zachovanie reálnej hodnoty.
Pôsobí aj ako nezávislý a spoľahlivý partner na úschovu fyzických drahých kovov.
Úschova je riešená oddelene od vlastného majetku v trezore s najvyšším stupňom zabezpečenia v trezore Bank Austria.
Je zabezpečená aj rozsiahla poistná ochrana.
Overenie zásob zlata je zabezpečované štvrťročne verejným notárom.
Takto má klient istotu, že jeho zlato sa v trezore skutočne fyzicky nachádza.

G o l d   C o n t o – bankový účet krytý čistým 999/1000 zlatom.

Tento bankový účet je vedený priamo v zlate – kliet má na účte príslušný počet gramov čistého 999/1000 zlata.

Klient vlastní fyzické zlato a nie papierové peniaze.

Zlato je podľa rakúskeho ústavného zákona majetkom klienta a nie banky.

Banka s ním nemôže nijak disponovať, ale jej úlohou je zlato klienta len uskladňovať v trezore.

Pokiaľ klient chce papierové peniaze, napríklad EURÁ / akúkoľvek sumu/, požiada o to banku prostredníctvom formulára a banka mu zašle EURÁ na jeho bežný bankový účet.

Preto ma neváhajte kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok!

All rights reserved © 2015 zlato-istota.sk | created by Raptor Studio